Συνολικές προβολές σελίδας

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Διπλές υπηρεσίες και υπάλληλοι για το ίδιο θέμα;

 Μια  ακόμα  ταλαιπωρία  για  χιλιάδες  κόσμο,  δημοσίους υπαλλήλους, γεωλόγους και φυσικά  πολίτες έχει προσθέσει  ο …γνωστός μας «Καλλικράτης» του Γιάννη Ραγκούση,  ή   αλλιώς  νόμος  3852/2010.

       Ταλαιπωρία που αφορά  στην έκδοση  αδειών νέων   αρδευτικών ή υδρευτικών γεωτρήσεων, έκδοση αδειών χρήσης νερού από γεωτρήσεις και πηγάδια, ανανέωση αδειών χρήσης νερού, αντικαταστάσεις, εκβαθύνσεις και καθαρισμούς  γεωτρήσεων.
       Που  αφορούν πολλές χιλιάδες  περιπτώσεις, αφού οι διάφορες ΚΥΑ, κοινές υπουργικές αποφάσεις, έδωσαν την ευκαιρία  να τακτοποιηθούν οι κατά βάση  παράνομες γεωτρήσεις  και πηγάδια  που  εστερούντο  σχετικής  άδειας από τις οποίες το Κράτος θα μπορούσε να  έχει εισπράξει πολλά χρήματα από τα πρόστιμα.
        Όμως όλος αυτός ο όγκος δεν είναι δυνατόν   να  εξυπηρετηθεί  εντός ευλόγου χρόνου, διότι εκτός από το γεγονός ότι οι  αιτήσεις  είναι πολλές,  για μια τέτοια άδεια χρησιμοποιούνται δύο υπηρεσίες, που εκτός των άλλων κάνουν τη διαδικασία χρονοβόρα παρά τις καλές προθέσεις των υπαλλήλων:
        Το Τμήμα Υδατικών Πόρων της  Αυτοδιοικούμενης Περιφέρειας, και η Διεύθυνση  Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
        Η πρώτη συγκεντρώνει τα  δικαιολογητικά, κάνει αυτοψίες, σχηματίζει  φάκελο  και κάνει  σχετική εισήγηση στην  Αποκεντρωμένη. Εκεί κάποιος υπάλληλος  χρεώνεται  το  φάκελο, κάνει έλεγχο, ζητάει κι αυτός με τη σειρά του κάποια δικαιολογητικά, κάνει και αυτός αυτοψία και τελικά εισηγείται για τη χορήγηση  της αδείας που υπογράψει ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης.
        Παλιότερα, ως το 2003  τις άδειες χορηγούσε το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της  κάθε Νομαρχίας  και ως το 2010 η Περιφέρεια, που ήταν Κρατική Υπηρεσία, όπως  η Αποκεντρωμένη.
        Από το 2010  και μετά άλλαξαν τα πράγματα  με αποτέλεσμα το κομφούζιο. Με:
1.- Καθυστερήσεις στη χορήγηση των αδειών με ζημία των αιτούντων.
2.- Διαφωνίες  μεταξύ  υπαλλήλων  των δύο υπηρεσιών.
3.= Ζημία  του Δημοσίου αφού διπλοί υπάλληλοι ασχολούνται με το ίδιο θέμα, διπλά γραφεία, διπλά έξοδα.
         Εχουμε τη γνώμη ότι το θέμα  αυτό θα πρέπει να εξεταστεί  σε βάθος  και να ρυθμιστεί  το δυνατό συντομότερα  για ωφέλεια  και του Κράτους και των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου