Συνολικές προβολές σελίδας

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Δύο ακόμα έργα θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Δύο έργα, συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ περίπου, για την προμήθεια εξοπλισμού που θα αναβαθμίσει τις υποδομές και υπηρεσίες υγείας στη Θεσσαλία, θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, εντάσσοντας στον Άξονα Προτεραιότητας με τίτλο «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία», του Επιχειρησιακού...
 Προγράμματος Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013 τα παρακάτω έργα:

-«Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού και Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας», προϋπολογισμού 343.895,70 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαγνωστικής ικανότητας των ιατρών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας αλλά και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των ασθενών προς τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά ιατρεία. Αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί, τότε η ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας θα εξυπηρετεί ουσιαστικά τον σκοπό της, μειώνοντας τον ρόλο του Νοσοκομείου και φιλτράροντας τις εισαγωγές ασθενών σε αυτό. Από την ανασκόπηση του τελευταίου έτους για την επισκεψιμότητα των Κέντρων Υγείας, προέκυψε ότι καθημερινά τα επισκέπτονται 30 - 35 άτομα, κατά μέσο όρο.

-«Προμήθεια Ενίσχυση και Αναβάθμιση του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας - Προμήθεια Επιστημονικού και Εργαστηριακού Εξοπλισμού, Ενίσχυση και Αναβάθμιση των Συστημάτων και των Λειτουργιών», προϋπολογισμού 564.800 ευρώ. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) ανήκουν στην αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ και λειτουργούν ως δίκτυο, υπό τον συντονισμό του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας. Στόχος τους είναι η εργαστηριακή υποστήριξη της δημόσιας υγείας και ειδικότερα η επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων αλλά και η ανίχνευση κίνδυνων για την υγεία, που εκπορεύονται από το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της αποστολής του, το ΠΕΔΥ Θεσσαλίας δραστηριοποιείται στα εξής πεδία:

- Εργαστηριακή υποστήριξη των υγειονομικών ελέγχων που διενεργούν οι αντίστοιχες Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, όπως υγειονομικός έλεγχος και βασικός χημικός έλεγχος τροφίμων και ποτών, πόσιμου νερού, κολυμβητικών δεξαμενών, θαλασσίων υδάτων κλπ, έλεγχος περιβάλλοντος για παρουσία τοξικών ουσιών κ.α.

- Εργαστηριακή υποστήριξη της επιδημιολογικής επιτήρησης και της επιδημιολογικής διερεύνησης των λοιμωδών νοσημάτων

- Οροεπιδημιολογία, δηλαδή εργαστηριακή υποστήριξη των μελετών του ανοσολογικού προφίλ του πληθυσμού.

Με δεδομένο ότι αντίστοιχη μεθοδολογία εφαρμόζεται πλέον στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου, είναι δυνατή η ένταξη των δεδομένων μας στα ευρωπαϊκά συστήματα επιτήρησης, με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους διεθνείς οργανισμούς δημόσιας υγείας.

Η δραστηριοποίηση του ΠΕΔΥ Θεσσαλίας εκτείνεται στους νομούς υπευθυνότητας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, χωρίς να αποκλείεται και έλεγχος δειγμάτων άλλης περιφέρειας υγείαΠΟ

larisanews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου