Συνολικές προβολές σελίδας

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος

Ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος (Ύμνος εις την Ελευθερία ν) εγράφη απ' τον Διονύσιο Σολωμό το 1823 και μελοποιήθηκε απ' τον συνθέτη Νικόλαο Μάντζαρο το 1828.

«Σε γνωρίζω από την κόψη/ του σπαθιού την τρομερή,/ σε γνωρίζω από την όψη/ που με βία μετράει τη γη./ Απ' τα κόκαλα βγαλμένη/ των Ελλήνων τα ιερά,/ και σαν πρώτα ανδρειωμένη,/ χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!»


--------------------------------------

The National Anthem of Greece (Hymn to Liberty) is a poem written by Dionysios Solomos in 1823, set to music by Nikolaos Mantzaros in 1828
«I recognize you from the dreadful/ edge of the sword/ I recognize you from the countenance/ which surveys the earth with force/ Risen from the sacred bones/ of the Greeks/ and, valiant as first,/ hail, oh hail, liberty!»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου