Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Οἱ «ἀναβαθμίσεις» τοῦ GAP!

Νετάκιας! (Εἴπαμε, ἐκτιμῶ τὸν ταχύτατον καὶ σαφή τρόπο γραφῆς του.) 
Λίγα λόγια, λίγες εἰκόνες καὶ πολλὰ συμπεράσματα. 
O Καραμανλής παρέδωσε την χώρα (Α-) κι ο Ηρόστρατος ΓΑΠ την κατήντησε (CCC)!
Ο Καραμανλής παρέδωσε την χώρα στην 32α θέση , ο ΓΑΠ την πήγε στην 123η!
Ο Καραμανλής παρέδωσε το Χρηματιστήριο στις 2680, ο ΓΑΠ το πήγε στις 992 μονάδες (επίπεδα 1997)
Ο Καραμανλής παρέδωσε τα spread 133 (περίπου 1,5% με 1,8%) κι οΓΑΠ τα πήγε στα 1200+.
Αυτά για να ξέρουμε…

Προσωπικῶς πάντως δὲν ἀθωώνω τὸν Καραμανλῆ. Μὲ τίποτα. Ἐὰν δὲν ἦταν ἄξιος καὶ ἱκανὸς γιὰ πρωθυπουργίες, ὑπῆρχε καὶ ἡ παραίτησις. Δὲν κατάφερε νὰ φέρῃ τάξι. Συνεπῶς ἀκυρώνεται. Τί σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς τῆς καταγγελίας ἐὰν δὲν προχωρᾶ κάποιος καὶ στὴν κάθαρσι; Γιατί καταγγέλει (πρωθυπουργὸς γάρ) ἐὰν δὲν ἔχῃ τὸ σθένος καὶ τὴν πυγμὴ νὰ ἀλλάξῃ τὰ δεδομένα; 
Συνεπῶς κι αὐτὸς ἄκυρος. Τὸ ὁλίγον ἔγγυος στὴν δική μας περίπτωσι δὲν ἰσχύει.  Ἢ εἶσαι ἱκανός νὰ κάνῃς κάτι, ἢ δὲν εἶσαι. Τὸ «δὲν μὲ ἄφησαν» εἶνα λόγια μικρῶν κι ἀνικάνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου