Συνολικές προβολές σελίδας

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΒΒC ΝΕWSΝlGΗΤ 2 Aπριλίου 2013: φασισμός και ρατσισμός

Συμμετέχει η ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος Μαρία Μαργαρώνη, η οποία αναφέρεται στη Χρυσή Αυγή. Μεταξύ άλλων, είπε τα εξής (10:04): 

 "Golden Dawn is clearly a fascist neo-Nazi party. It believes... this is the party in Greece which has 18 MPs in Parliament and beats up people in the street. And, you know, it believes in, ideally, a Supreme Leader who will express the will of the People, it believes that Greeks are a superior race -- the Aryan Race, in fact -- and it is a neo-Nazi fascist party."
 Μετάφραση: «Η Χρυσή Αυγή είναι ξεκάθαρα ένα φασιστικό νεοναζιστικό κόμμα. Πιστεύει... αυτό είναι το κόμμα στην Ελλάδα όπου έχει 18 βουλευτές στο Kοινοβούλιο και δέρνει ανθρώπους στο δρόμο. Και, ξέρετε, πιστεύει σε, ιδανικά, ένα Υπέρτατο Ηγέτη που θα εκφράσει τη θέληση του Λαού, πιστεύει ότι οι Έλληνες είναι μια ανώτερη φυλή - η Άρια Φυλή, μάλιστα - και είναι ένα νεοναζιστικό φασιστικό κόμμα.»
-->

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου