Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

Κων­σταντίνος Μητρόπουλος …O αρχιερέας του ξεπουλήματος

newego_LARGE_t_1101_53628440Ποιος είναι
Όλως τυχαίως, ένας κορυφαίος μά­νατζερ κρατικής τράπεζας τον είχε προτείνει στον Γιώργο Παπανδρέου και είχαν, μαζί με άλλους μάνατζερ, σχεδιάσει τα πρώτα βήματα για το πώς θα αρχίσει το μεγάλο ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας. Με μαθηματική ακρίβεια, όπως σκωπτικά παρατη­ρούν ορισμένοι. Διόλου τυχαίο, όπως προσθέτουν, αφού η εταιρεία, την οποία δημιούργησε πριν πολλά χρό­νια ο Μητρόπουλος, λέγεται Kantor. Και για την ιστορία, ο Γκέοργκ Κάντορ (1845-1918) υπήρξε ο πατέρας αυτού που αποκαλούμε σήμερα «μοντέρνα μαθηματικά» και ήταν ο δημιουργός της «Θεωρίας των Συνόλων».

Ας δούμε, τώρα, ποιος είναι ο Κων­σταντίνος Μητρόπουλος, που επιλέ­χθηκε να ηγηθεί της διαδικασίας ξεπουλήματος. Μόλις τρία χρονάκια είχε συμπληρώσει στο εγχώριο «χρημα­τιστηριακό κουρμπέτι». Αντίθετα, τα περισσότερα χρόνια - είκοσι, για την ακρίβεια - τα αξιοποίησε στην εται­ρεία συμβούλων επιχειρήσεων Kantor, της οποίας ήταν ιδρυτικό στέλεχος και διευθύνων σύμβουλος έως το 2008.
Το επίσημο βιογραφικό του λέει ότι γεννήθηκε το 1955 και σπούδα­σε μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος στο ΕΜΠ. Είναι κάτοχος μάστερ στη Διοί­κηση Επιχειρήσεων, με μεταπτυχια­κές σπουδές στα Οικονομικά από το Imperial College, και επίσης κάτοχος διδακτορικού από το London Business School. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος στην Coopers & Lybrand στην Αγγλία. Εργάστηκε ως σύμβου­λος στην Ελλάδα, την Αγγλία, την Κε­ντρική Ευρώπη και σε χώρες της Αφρι­κής και της τέως Σοβιετικής Ένωσης στους τομείς της ενέργειας, των με­ταφορών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της οργάνωσης. Το βι­ογραφικό προσθέτει ακόμη περίτεχνα ότι στην καριέρα του ασχολήθηκε με πολλές ιδιωτικοποιήσεις καθώς και με εταιρικές αναδιοργανώσεις, χαρακτη­ριστικό που σίγουρα θα του χρειαστεί για το νέο του πόστο.
Πίσω από αυτό το «χλιαρό» βιογρα­φικό κρύβεται ένας άνθρωπος που έχει όπλο περισσότερο τις διασυνδέσεις. Πώς να εξηγηθεί αλλιώς ότι σή­μερα η Kantor έχει πάρει δεκάδες έργα από το Δημόσιο (ή και με τη βοήθειά του), ενώ πλασάρεται ως η με­γαλύτερη εταιρεία συμβούλων στον ελληνικό χώρο; Εκτός κι αν κάτι τέτοιο δεν είναι ακριβές και ισχύει αυτό που διαρρέουν ως φήμη οι ανταγωνιστές της: ότι η Kantor δεν έχει καμία επαγ­γελματική πιστοποίηση από την Ε.Ε. ούτε ο ίδιος ο Μητρόπουλος στη δια­χείριση χαρτοφυλακίων, όπως γράφε­ται στο επίσημο βιογραφικό του που εστάλη στη Βουλή από τον Βενιζέλο.
Εάν λοιπόν τα όσα λένε ο ι άσπονδο ι... φίλοι του αληθεύουν και ο ίδιος έκανε διαχείριση χωρίς πιστοποίηση, υπάρχει «θέμα». Δηλαδή, ή το βιογραφικό της Βουλής είναι ελλιπές είτε ο ίδιος δεν εί­χε το πιστοποιητικό που απαιτείται για διαχείριση χαρτοφυλακίων...
Η Kantor
Η Kantor ξεκίνησε το 1988 ως σύμβουλος ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το 1991 ανέλαβε μια μελέτη για την πετρελαϊκή αγορά για λογαριασμό της Κομισιόν. Κάπου εκεί «ξεκίνησε» και η σχέση της με την Ε.Ε. που, κατά την εταιρεία, κατέληξε το 1995 στο να δοθεί από την Ένωση πιστοποιητικό ISO 9001.
Έναν χρόνο νωρίτερα η Κυπριακή Τράπεζα Επενδύ­σεων είχε πάρει το 20% του μετοχικού της Kantor δίνοντάς της μια διεθνή διάσταση. Το 1998 ανέλαβε - όλως τυχαίως - την αναδιοργάνωση του ομίλου των ΕΛ.ΠΕ., πριν από την ιδιωτικοποίηση, ενώ την ίδια χιονιά συμμετείχε και στην αντίστοιχη διαδικα­σία για τα Ναυπηγεία Χαλκίδας. Ακόμη είχε εμπλοκή σε κάποιες φάσεις των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, ενώ η εταιρεία αναφέρει ότι έχει εμπλακεί και σε όλες τις διεργασίες που έχουν να κάνουν με την πώληση της κρατικής Ολυμπιακής Αεροπορίας. Από το 2002 έως το 2008 «άνοιξε» μέσω εξαγορών τοπικών οργανισμών στο Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, τη Σόφια και το Βουκουρέστι, ενώ οι δουλειές επεκτά­θηκαν στις τηλεπικοινωνίες και τα αγροτικά. Μάλι­στα το 2005 «διαφήμιζε» σε δελτία Τύπου την έναρ­ξη των συνεργασιών με το Δημόσιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου